< Go back
Bloggers - Remember to leave your blog post URL at the bottom of this news item to get exposure to the brand.

השקת הדוח הממשלתי הראשון בנושא מדדי איכות חיים

בלוגרים מוזמנים לכתוב על ממצאי הדוח בנושא מדדי איכות חיים.

Gallery

About

איכות חיים. צמד מילים שהוא עולם ומלואו. מה מרכיב את איכות החיים? כיצד מודדים אותה? האם היא ניתנת לכימות? ומה המשמעות של איכות החיים היומיומית?
 
לראשונה, ישראל מצטרפת למדינות המפותחות והמתקדמות בעולם, כמו קנדה, בריטניה ואוסטרליה, עם מערכת של מדדי איכות חיים משלה. מערכת המדדים מציגה תמונת מצב מלאה, מקיפה ועדכנית בשלל תחומים שתורמים לאיכות החיים של התושבים בישראל: חינוך, בריאות, ביטחון אישי, דיור, תשתיות, איכות סביבה, רווחה, פנאי, תעסוקה, הכנסות והוצאות ועוד.
 
תמונת המצב העדכנית הזו נועדה לסייע לממשלה בקביעת מדיניות. היא נועדה לסייע גם לציבור לבחון את חייו ולהשוות את מצבו למצבם של תושבי מדינות אחרות. יחד הנתונים יאפשרו לשיח הציבורי  להיות ענייני ועשיר במידע. 

מדוע הדוח הזה חשוב?

 

  • כי הוא מבוסס על מערכת מדדים מהימנה שמבטאת, בין היתר, את השינויים באיכות החיים של התושבים לאורך זמן.
  • כי הוא יסייע לממשלה לקבוע סדרי עדיפויות לאומיים ויעזור בתכנון מדיניות עתידית על בסיס של תשתית נתונים עדכנית והוליסטית.
  • כי הוא עשוי לשמש כלי עבודה לכל עובד ציבור בכל דרג, לאומי או מקומי.
  • כי הוא נותן לציבור תמונת מצב מקיפה ועדכנית על איכות החיים בישראל, ולכן הוא מאפשר שיח ציבורי עשיר יותר, שאינו מבוסס על תחושות, רגשות, אמונות והלכי רוח, אלא על מסד נתונים עובדתי ועדכני.
  • כי זו דרך לערוך השוואות: בין הווה לעבר, בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובין ישראל למדינות אחרות בעולם.
  • כי כלל הגופים בחברה הישראלית – מכוני מחקר, ארגוני חברה אזרחית, איגודי עובדים, ארגונים מקצועיים, עסקים וחברות – יוכלו גם הם להסתמך בקביעת מדיניותם על מערכת של מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן הלאומי להסתייע בה. 

כדי לקבל תמונת מצב מלאה, אותנטית ורלוונטית יותר לחיי היומיום של החברה, של קהילות שונות ושל הפרט וכדי לסייע לתושבים בישראל להבין מה באמת מצב איכות החיים כאן, ממשלת ישראל, בסיוע ה-OECDובדומה לממשלות המפותחות בעולם, החליטה לפתח מערכת מדדים משלימה הכוללת התייחסות ל-11 התחומים האלה:
 
-         איכות התעסוקה
-         ביטחון אישי
-         בריאות
-         דיור ותשתיות
-         חינוך, השכלה וכישורים
-         מעורבות אזרחית וממשל
-         סביבה
-         רווחה אישית וחברתית
-         רמת חיים חומרית
-         פנאי, תרבות וקהילה
-         טכנולוגיות המידע
 


לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן.

הנחיות:
יש לכתוב פוסט המתייחס לנתונים המופיעים בדו"ח ולהביע את דעתכם.
יש לכלול בפוסט לינק לדוח המלא.
יש לפרסם את הפוסט לא יאוחר מתאריך 18.3.2016. 

Documents

תקציר הדוח 09-02-2016 - אחרי עריכת לשון


Source: BlogsRelease
Please source BlogsRelease when you blog about content from our industry news & leave your post URL below to enable brands/bloggers to locate and share your work.

Share

Blogged about this item? Leave your post’s URL here